1. Kể từ ngày 1/1/2015 các giải của GLC tổ chức sẽ áp dụng một hệ thống handicap duy nhất là GLC eHandicap. Các nguồn handicap khác sẽ không áp dụng trong các giải của GLC mà chỉ là cơ sở để đối chiếu tính chính xác của số liệu cập nhật khi cần thiết. http://golfvn.net/threads/Áp-dụng-glc-ehandicap-từ-1-1-2015.5306/
 2. Facebook bị chặn, Các bác GLC muốn truy cập vào GLC facebook thì dùng trình duyệt Cốc cốc hoặc các bác down ứng dụng "Free VPN proxy by Betternet" từ application store của apple xuống cài và chạy lại fb bình thường.

delmetigj's Recent Activity

 1. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  zolpidem memory loss zolpidem hemitartrate

  Get Discount Ambien Online at Official Certified Pharmacy. Fast FedEx Shipping. [img] No prior RX needed. Accepting COD. To order...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 21:00
 2. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  buy carisoprodol no prescription

  No Prescription Soma Offers! >>> PROCEED TO THE PHARMACY <<< [img] . . . . . . Reported withdrawal...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 20:53
 3. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  carisoprodol package insert << Discount Soma Online Next Day Shipping << soma usa

  The best pharmacy for Getting Soma Online! Get Soma now overnight delivery! Get Soma online pharmacy accepting COD. Buy Soma...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 20:46
 4. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  Discount Soma Online Next Day Delivery

  carisoprodol erowid carisoprodol australia Purchase Quality Soma Now from Legal Online Supplier of Generic Medications. Fast US...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 20:38
 5. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  lorazepam what does it do

  lorazepam recommended dosage lorazepam overdose Buy Cheap Ativan Online from Official Canadian Drugstore. Overnight Worldwide...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 20:31
 6. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  lorazepam and ativan - Where can I Get Ativan Online in US

  lorazepam generic for ativan lorazepam duration of action Get High Quality Ativan from Reputable Certified Supplier of Generic...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 20:24
 7. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  Get Phentermine Cash On Delivery

  buy adipex p 37.5 mg online Purchase Discount Phentermine at Legal Certified Drugstore. Fast Worldwide Shipping. [img] No...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 20:17
 8. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  Cheap Clonazepam Online Next Day Delivery - uses of clonazepam

  clonazepam clonazepam klonopin for anxiety and depression Awesome Online Clonazepam Offers! >>> ORDER NOW <<< [img]...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 20:09
 9. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  long term side effects of adipex , Getting Adipex with MasterCard

  adipex p 37.5 mg for sale appetite suppressant phentermine adipex p buy online phentermine pregnancy Fantastic Adipex Offers!...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 20:02
 10. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  This process generally requires or more complex therapeutic areas and multiple disease states.

  what is xanax used for and side effects prescription for xanax liquid alprazolam what is xanax used for and side effects what is a xanax...

  Diễn đàn: GLC -ehandicap

  15/12/17 lúc 19:56
 11. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  How can I Get Xanax Online legally >> is alprazolam

  pill xanax xanax o alprazolam formula bars xanax effects all xanax Order High Quality Xanax at Reputable Canadian Pharmacy. Fast...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 19:56
 12. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  adipex pills for sale online que es phentermine 37.5 mg adipex online cheap

  The best pharmacy for Getting Adipex Online! Get Adipex without a prescription overnight shipping! Get Adipex online pharmacies...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 19:49
 13. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  xanax medicine Order Xanax Delivered Overnight

  what is alprazolam 1 mg used for Buy Xanax Online >>> CLICK HERE<<< [img] . . . . . . how do you get...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 19:42
 14. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  alprazolam generic xanax bars used what mg does xanax come in

  google xanax snorting xanax buy xanax online Buy High Quality Xanax from Official Online Pharmacy. Fast Worldwide Shipping. [img]...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 19:35
 15. delmetigj đã đăng chủ đề mới.

  alprazolam 1 mg extended release

  alprazolam 20 mg cheap xanax online buy xanax The cheapest site for Getting Alprazolam Online! Buy Alprazolam without a...

  Diễn đàn: Proshop

  15/12/17 lúc 19:28

Thành viên trực tuyến

 1. delmetigj,
 2. transuongqtri
Tổng: 46 (Thành viên: 3, Khách: 34)

Thống kê diễn đàn

Đề tài thảo luận:
6,610
Bài viết:
188,155
Thành viên:
6,882
Thành viên mới nhất:
visath1